Maak kennis met Lex Meuldijk!

In de wereld van bouw, industrie en ontwikkeling speelt zich dagelijks veel af. En in die diverse wereld voelt Lex Meuldijk zich prima thuis. Als zelfstandig professional is Lex al jarenlang gedreven en met een gezonde dosis humor actief als adviseur, interim manager en sales professional. En met succes!  

Met een ruime schat aan ervaring in het in beweging krijgen van mensen én processen, heeft hij inmiddels veel succesvolle projecten op zijn naam staan.

 

Met eerdere functies als commercieel directeur en interim manager zet Lex zijn praktische en theoretische kennis op dagelijkse basis in als zelfstandig professional.

 

Kennis en kunde; dit is Lex

• Vertrouwen staat centraal: afspraak is afspraak

• Aandacht voor mens en proces met meetbaar resultaat

• Samenwerking en integrale aanpak voor succes

• Een helder perspectief; altijd de juiste vragen stellen

• Effectieve oplossingen en creatief in visie  

Energieke sparringpartner van formaat

Energieke sparringpartner van formaat

Als directeur/eigenaar zie je regelmatig verbeterpunten in je bedrijf die aandacht en aanpassing behoeven. Zoals het vergroten van de omzet, het optimaliseren van processen, het bedenken en ontwikkelen van nieuwe producten, het versterken van het werkplezier van medewerkers én het vinden en binden van klanten. Vaak is het lastig om los te komen van de praktijk van alle dag en ervaar je regelmatig blinde vlekken. Tijd voor een energieke sparringpartner van formaat!

 

Als adviseur heb ik een brede ervaring van ruim 40 jaar. De blauwe plekken en leermomenten die ik tijdens deze periode heb opgedaan, maken dat ik dingen zie waar jij langs afkijkt of die je gewoon niet meer ziet. Het zijn aandachtspunten die wel om actie vragen. Ik help je te gaan werken vanuit een ander gezichtspunt. Zo zorg ik vaak voor onverwachte creatieve vonken! Dat geeft ruimte voor innovaties, die leiden tot groei, aantrekkelijk werkgeverschap en het versterken van je eigen ondernemerschap.

Mijn aanpak

Als je kiest voor mijn aanpak, is het handig om te weten dat ik geen ambitie heb om grote bedrijven te leiden. Door te gaan werken als zelfstandig professional creëerde ik voor mezelf de ruimte om mijn ervaring, kennis, know how en talenten op de juiste wijze te kunnen inzetten. Ik ben namelijk volstrekt autonoom. Ik kan wel degelijk goed samenwerken, mits ik de juiste toegevoegde waarde kan leveren. Voor mij start en eindigt mijn inzet op het moment dat ik je daadwerkelijk kan helpen.

 

Ik ben thuis in tal van sectoren (bouw, industrie, zorg, wonen). Werk jij in een specifieke markt? Dan maak ik voor onze kennismaking een brede en grondige analyse van jouw bedrijf en de markt waarin je opereert. Deze bespreek ik graag samen met je. Samen onderzoeken we dan ook kansen om in te spelen op trends en ontwikkelingen. Zo bepalen we de belangrijkste uitdagingen voor je bedrijf en voor jou als directeur. Zo is onze kennismaking meteen ook een gesprek dat richting geeft aan onze samenwerking. En: is dit een ijkpunt of ik je kan helpen. Kiezen we voor samenwerking? Dan spreek ik een vaste prijs met je af. Daarbij sla ik duidelijke mijlpalen en benoem ik concrete resultaten. Zo weet je vooraf waar je aan toe bent.

Wat levert mijn inzet op?

In elke samenwerking ben ik direct, open en eerlijk. Ik ben goed bereikbaar (ook buiten “kantoortijden”). Ook ben ik graag duidelijk, breng structuur aan, maak altijd heldere afspraken en gebruik op de juiste momenten humor. Hierdoor word ik al snel onderdeel van het team en kan ik mijn brede ervaring op een prettige wijze delen. Dan gaat de groep mijn toegevoegde waarde herkennen en inzetten. Zo zijn vanaf de start ook de kaders duidelijk. Bovendien ervaart het team meer plezier, groeit het wederzijds respect, wordt er beter naar elkaar geluisterd én levert de samenwerking meer output op. Mijn aanpak is altijd constructief en opbouwend kritisch. Zo maak ik me graag weer overbodig, waarna ik -dankzij de positieve samenwerking- altijd met een beetje pijn in mijn hart weer afscheid neem.

 

Wil je meer weten of direct aan de slag metje bedrijf en ondernemerschap?

Maak kennis met een energieke sparringpartner van formaat.

 

Advies

De kracht van een goed advies

Zonder te vervallen in de bekende dooddoeners rondom de waarde van 'een goed begin’, blijft het een feit dat een goed advies onmisbaar is voor een effectieve start of samenwerking.

 

Hoe breng je mens en proces bij elkaar, welke vragen dienen (wanneer) gesteld te worden en voor welk meetbaar, concreet resultaat gaan we?
Een integrale projectaanpak begint bij het begin.

 

Met jarenlange ervaring op het gebied van ontwikkelen en bouwen en (tijdelijke en semipermanente) huisvesting, biedt Lex een scherpe blik in die zorgt voor een goed advies en goede start:

  • Een heldere analyse
  • Scherp beeld bij uitgangspunten en prijsstelling
  • Inschatting van de haalbaarheid van een project
  • Een doelgerichte, praktische aanpak

 

Lex Meuldijk biedt ondersteuning en advies in standaard- en maatwerkoplossingen, met name in bouw, ontwikkeling en tijdelijke huisvesting.


Daarbij combineert hij kennis en kunde op een praktische en doelgerichte manier om tot de beste oplossing te komen; van commercieel voortraject tot begeleidend adviseur in de fasen daarna.

 

Interim Management

Effectieve interim-manager

Een effectieve start en passend advies (voor en tijdens projecten) is één, de concrete operationele uitvoering is twee.

Met regelmaat wordt Lex Meuldijk betrokken als interim-manager om juist dat te bieden: een operationele, pragmatische ondersteuning om projecten tot een blijvend succes te maken.

 

Deze interim-managers rol is divers en professioneel. Zo begeleidt Lex met succes operationele processen, maar stuurt daarnaast ook hands-on commerciële medewerkers aan of helpt de organisatie bij het opstarten van interne processen.

 

Daarbij verliest hij de match tussen mens en proces niet uit het oog en heeft hij oog voor teamvorming, het wegnemen van weerstanden en het in beweging brengen van betrokkenen.

 

Lex was eerder actief bij:

Smit’s Bouwbedrijf

Buko Huisvesting

Comprimo Ingenieurs

Nieman

De Meeuw Bouwsystemen

Ursem Bouwsystemen

Domeco Development

Stork Industriële Dienstverlening

Wijnen Bouwgroep

Raadgevende Ingenieurs

Sales Professional

De impuls van een sales professional

Een verkoopteam is en wordt niet vanzelfsprekend succesvol. Dat vraagt naast de juiste bagage ook de juiste instelling en drive. En natuurlijk; de niet te missen handvatten in aanpak, strategie en oplossingsgericht denken.

 

Daarom zijn sales teams vaak gebaat bij een externe impuls.

Dat kan enerzijds in een gezamenlijke activiteit zijn met het aanwezige managementteam. Anderzijds is een directe aansturing van een professional van buitenaf ook zeer effectief te maken. Beide werkwijzen zijn Lex niet vreemd en de keuze voor een aanpak wordt afgestemd op de taak die voor hem ligt.

 

Lex combineert daarom aanvullende ondersteuning in de vorm van sales training van derden samen met hem. Dat neemt hij samen met zijn humor en positieve energie en open-mind, waarmee hij sales teams tot nieuwe inzichten en successen weet te brengen.

Contactgegevens

Lex Meuldijk
Appelgaard 48
4033 JD  Lienden

T: 06 - 2009 0333    E: info@lexmeuldijk.nl

AVG

Flexi2, gevestigd aan Appelgaard 48 4033JD Lienden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://www.lexmeuldijk.nl Appelgaard 48 4033JD Lienden +3162009033
L Meuldijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Flexi2 en te bereiken via lexmeuldijk@me.com

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
a. Flexi2 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
i. Voor- en achternaam
ii. Adresgegevens
iii. Telefoonnummer
iv. E-mailadres
v. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
a. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lexmeuldijk@me.com, dan verwijderen wij deze informatie.
3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
a. Flexi2 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
i. Het afhandelen van betalingen
ii. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
iii. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
4. Geautomatiseerde besluitvorming
a. Flexi2 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
a. Flexi2 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor de gegevens als hiervoor vermeld bij #1
6. Delen van persoonsgegevens met derden
a. Flexi2 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
a. Flexi2 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
a. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar lexmeuldijk@me.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Flexi2 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Flexi2 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
i. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
a. Flexi2 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via lexmeuldijk@me.com