10 intrigerende de effecten die de bouw op het milieu heeft.

Gepubliceerd op 03-01-2018

Het effect dat de bouw op het milieu heeft, is enorm. Eén van de redenen waarom het toepassen van prefab elementen zal blijven groeien is dan ook dat prefab een structurele bijdrage levert aan verminderen van afval.

Vermindering van afval is een structurele uitdaging voor de gehele maatschappij en zeker ook voor het aandeel van de gehele bouwkolom.

 

Prefab kan niet op korte termijn alle problemen oplossen. Maar experts en overheidsinstanties zijn het erover eens dat de milieueffecten van de bouw op termijn aanzienlijk verminderd kunnen worden.

 

Een aantal intrigerende effecten op een rijtje…

 

  1. De bouw is verantwoordelijk voor de helft van alle niet-hernieuwbare bronnen die we verbruiken.

 

Dit is er de oorzaak van dat de bouw een van de minst duurzame industrieën ter wereld is. Het is echter van vitaal belang voor de moderne economie. In de VS vormen de bouw- en de vastgoedindustrie samen 17% van het bbp (bruto binnenlands product).

 

  1. In het Verenigd Koninkrijk komt een kwart van alle afvalstoffen uit de bouw.

 

De Green Buidling Council heeft berekend dat het jaarlijks om 109m ton afval gaat. Dat is drie keer meer dan alle huishoudens van de gehele natie gecombineerd. De Britse regering probeert op verschillende manieren, waaronder prefab, om in 2020 te bereiken dat er geen bouwafval meer wordt gestort.

 

  1. Elk jaar worden er in de VS 44.000 gebouwen en 270.000 huizen gesloopt.

 

Hoewel 90% recyclebaar is, wordt slechts minder dan 30% van het puin gerecycleerd. Volgens de EPA zal een constructie van 50.000 m² leiden tot 4.000 ton afval als we sloop meetellen. Het Britse afvalverminderings-actieprogramma schat dat modulaire constructie het bouw en sloopafval met 90% kan laten verminderen.

 

  1. Sloop zorgt voor meer dan 90% van het totale bouw- en sloopafval in de VS.

 

De bouwmaterialen van gebouwen en huizen die traditioneel gebouwd zijn worden onbruikbaar wanneer ze afgedaan hebben. Aangezien een gesloopt huis tonnen sloopafval oplevert, heeft de recycling van bouw en sloopafval dus nog een lange weg te gaan.

 sloop

  1. Tot wel 15% van de geleverde materialen om te bouwen, worden niet gebruikt.

 

            Schade tijdens transport en door weersinvloeden is er de oorzaak van dat een percentage van de bouwmaterialen onbruikbaar wordt. Eenmaal op de bouwplaats wordt door miscalculaties en bouwfouten nog eens een deel van het geleverde hout, dak materiaal etc. uiteindelijk bij de sloop aangeboden. Daarnaast zijn vandalisme en diefstal ook een verliespost.

 

 

  1. Het Milieuagentschap van het Verenigd Koninkrijk reageert jaarlijks op ongeveer 350 ernstige vervuilingsincidenten.

 

Voor het grootste gedeelte betreft het lucht-, water- en geluidsvervuiling. De meeste incidenten betreffen watervervuiling. Dieselmotoren en het verbranden van giftige stoffen op bouwplaatsen komt minder vaak voor. Aanhoudende geluidsoverlast kan leiden tot stress en kan zelfs gehoorverlies betekenen voor mensen. Daarnaast tast het de natuurlijke leefomgeving aan.

 

De lange bouwperiodes die voor veel projecten noodzakelijk zijn, verergeren de effecten die de bouw op het milieu heeft. Door gebruik te maken van modulaire constructie wordt de impact op de natuurlijke leefomgeving verminderd.

 

  1. In de VS werd in 2014 544 miljoen ton bouwafval gegenereerd.

 

Dat is meer dan tweemaal de hoeveelheid gemeentelijk afval. Gemeentelijk afval bestaat uit verschillende zaken die Amerikanen weggooien na gebruik, dat zijn onder andere verpakkingen, levensmiddelen, snoeiafval, meubels, bruingoed, witgoed en autobanden. 

 

 

  1. Bouwafval is een groot probleem in China, zoals bleek tijdens de Shenzhen grondverschuiving.

 

Alle schokkende feiten over de nadelige consequenties van bouwen zijn nog veel groter in China, met wereldwijd de grootste constructie industrie. In 2015 stortte een enorme berg bouwafval in, waarbij 80 mensen om het leven kwamen en 33 gebouwen werden verwoest. In 2016 kwam China met een richtlijn waarin werd gesteld dat 30% van alle nieuwbouw prefab moest zijn, om zo de schade aan het milieu te beperken. Tevens wordt volgens deze richtlijn de vraag naar staal aangepakt.

 

  1. Veel Amerikaanse staten en steden geven aanzienlijke belastingvrijstellingen voor LEED-gecertificeerde projecten, die veel duurder zijn om te bouwen.

 

Voor alle duidelijkheid, de kosten van LEED (Leiderschap in het energie- en milieuontwerp) is het meest populair voor ‘groene’ projecten. De kortingen kunnen behoorlijk oplopen. De staat Nevada stelt constructie materialen die aan de LEED kwalificatie voldoen, vrij van lokale belastingen. Het LEED-certificering systeem is wereldwijd erg populair bij ‘groene’ bouwprojecten en is op weg om een wereldwijde standaard te worden. De maximale kostenpremie per project bedraagt 30%.

 

 

  1. Gebouwen veroorzaken 39% van de CO2-uitstoot in de VS.

 

Alhoewel dit niet direct te maken heeft met de constructie van de gebouwen, is er wel een duidelijke link met de problemen die er met constructie zijn. Eco-efficiënte retrofitting en ‘groen’ bouwen zijn twee efficiënte manieren voor huiseigenaren en projectontwikkelaars om deze problemen het hoofd te bieden. Sommige vormen van prefab, zoals modulaire containers kunnen hier een bijdrage aanleveren, doordat zij een goede thermische isolatie hebben.

 

 

 

Ik ben benieuwd hoe deze voorbeelden en getallen in Nederland zijn. Ik hoor ze graag.

 

 

Lex Meuldijk

 

 

Met dank aan Mofei Bian

Prefabmarket.com